INVestment EXpert
Değerleme Kuruluşları ve Bankalar İçin Değerleme Bilgi Sistemi

Yasal ve mali zorunluluklar nedeniyle banka ve sermaye şirketlerinin ihtiyacı olan kendi veya müşterilerine ait gayrimenkuller ile ilgili değerleme çalışmasının tüm unsurları ile yönetilmesi başta olmak üzere ilgili hizmetin alınması-verilmesi aşamalarında zaman ve para kaybını önlemek ve bilgi güvenilirliği ile bilgi bütünlüğünü sağlamak amacıyla tüm süreci optimize etmek için yönetim fonksiyonlarını kolaylaştırmayı hedefleyen interaktif şekilde bilginin yönetilmesini içeren web tabanlı yazılım uygulamaları topluluğudur.

Gayrimenkul Değerleme Bilgi Yönetim sistemi yazılımı iki farklı müşteri grubu için farklı olarak geliştirilmiştir. Bu gruplardan biri INVEX-B / Gayrimenkul Değerleme hizmeti alan bankalar iken diğeri de bu hizmeti sunan SPK ve BDDK lisanslı Gayrimenkul Değerleme şirketleri için geliştirilmiş INVEX – D ürünüdür. INVEX yazılımları her iki grup müşterilerin ihtiyaçları dikkate alınarak tüm iş süreci bu sürecin sorumlusu kullanıcılarına kapsamlı bir veri giriş, raporlama, karşılaştırma, araştırma, onay-iletişim gibi fonksiyonları içermektedir. Proje sonucunda ortaya çıkan iki uygulamadan bankalar için olan INVEX-B veritabanı bağımsız ve n-tier yapıdadır. Kapsamlı bilgi güvenliği testlerden geçen INVEX yazılımı karşıladığı bilgi güvenliği kriterleri yanı sıra performans açısından da müşteri beklentilerini karşılamaktadır.

Özellikler

Yazılım Modülleri

Temel Modüller ve Fonksiyon Grupları

İçerik Zorunluluk Yönetimi

Gayrimenkul niteliğine göre içerik alanları ve zorunlulukların yönetimi

Şikayet Yönetimi

Şube ve müşteri şikayetlerinin yönetimi, iade, itiraza göre süreç değerlendirmesi

Zaman Yönetimi

Süreç adımlarında ilerleme ve bekleme sürelerinin ve görevlendirme süresinin yönetimi

Doküman Yönetimi ve e-Arşiv

Değerleme raporlarının ve diğer belgelerin yönetimi elektronik imzalama ve arşiv yönetimi

Mali Mutabakat Yönetimi ve Ödeme-Tahsilat İşlemleri

Teklif, maliyet hesabı, değerleme kuruluşu ile mutabakat, şube ve müşteri tahsilat yönetimi

Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcı belge, yetki, sorumluluk alanı, yeterlilik, izin vb bilgilerinin yönetimi

Performans Yönetimi

Değerleme şirketleri il-bölge, nitelik düzeyinde performans ölçümü ve görevlendirme oranı yönetimi

INVEX Temel Modüller ve Fonksiyon Grupları

Değerleme Süreci - İş Paketleri

Temel İş Paketleri

INVEX Temel İş Paketleri

Talep Yönetimi

Değerleme konu isteğin uygunluk ve krediyle ilişkisi.

Görevlendirme Yönetimi

Değerleme raporunun hazırlnaması için Değerleme Kuruluşu seçimi.

Rapor Yazımı

Gayrimenkule özgü dinamik verilerin hazırlanması ve girişleri, Rapor kabulu

İletişim Yönetimi

Not, Mesaj, Randevu, Bildirim, Talepname vb iletişim ihtiyaçları

İzleme, Raporlama

Performans, Muhasebe, Krediye ve Gayrimenkule özgü raporlamalar.

Değerleme Süreci Temel Adımlar

Süreç Adımları ve Entegrasyonlar

Değerleme Süreci; Banka birimleri ile Değerleme Kuruluşu arasında geçen ve değerleme raporu hizmetinin alımını içeren iş sürecidir. Bu süreç sırasında ve sonrasında pek çok noktada hem banka içi hem de banka dışı entegrasyon ve veri akışı gerçekleşmektedir.

Banka İç Entegrasyon Noktaları

 • Müşteri Bilgileri ve NVİ-KPS1
 • Bireysel ve Ticari Kredi Uygulamaları2
 • İK Uygulamaları3
 • DYS Uygulamaları4
 • Muhasebe Uygulamaları5
 • Merkezi Raporlama Uygulamaları6
 • Gayrimenkul Yönetim Sistemi Uygulamaları7

Banka Dışı Entegrasyon Noktaları

 • Resmi Raporlama Uygulamaları • (8)
 • TAKBİS • (9)
 • Mobil İmza • (10)
INVEX Süreç Adımları ve Entegrasyonlar

Değerleme Verileri

Veri Grupları

INVEX Veri Grupları

Resmi Kurum Araştırması

Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye ve ilgili kamu kurumları nezdinde gayrimenkule ilişkin araştırma

Gayrimenkul İnceleme

Projeye uygunluk, inşaat seviyesi, fiziki bütünlük, bakım gerekliliği, deprem hasarı, fiziki ve çevresel özellikleri, ticari potansiyeli vb özellikler hakkında araştırma

Emsal Araştırma – Gelir Analizi

Konuma yakın benzer gayrimenkullerin varlığı ve değerleri hakkında araştırma Ticari için gelir analizi

Değer Takdir

Bilgilerin değerlendirilmesi, karşılaştırma ve değer takdir çalışması

“Müşterilerimize, birlikte çalışma-birlikte üretme yaklaşımıyla titiz bir yazılım geliştirme süreci sunuyoruz.”

Key Yazılım Müşteri Memnuniyeti

Diğer Özellikler

Referanslar

B

INVEX-B
Bankalar için INVEX

En büyük 20 banka içinde 10 banka ve 6 katılım bankasından 4'ü INVEX kullanmaktadır.

Rapor
Dağılımı
Oranı

INVEX %65 Diğer %35 Bankalar için INVEX uygulaması 2009 yılında kullanıma alındı.
PHP-Oracle, PHP-SQL Server ve JAVA-Oracle teknolojileri ile yazılmış üç temel uygulamadan oluşmaktadır.

Bankaların krediye konu gayrimenkuller karşılığında aldıkları gayrimenkul rehini teminatlarının gayrimenkul değerleme firmaları aracılığıyla değerlemesinin operasyonel olarak sağlanması ve haritalama araçları ile en yakın ve güvenilir bilgi sayesinde bir emsal havuzu oluşturulması. Oluşturulan emsal havuzu ada/parsel bazında ve harita üzerinde yakınlık analizi ve raporlama araçları ile hızlı güvenilir bilgi sunarak katma değer oluşturulması yazılımın temel amacıdır.

 • Banka organizasyonuna uyumlu rol, yetki tabanlı kullanıcı yönetimi
 • Banka organizasyonuna uyumlu Birim, Unvan ve Görev özelliklerine göre otomatik kullanıcı tanımı IK uygulamalarıyla entegrasyon
 • Ayrıntılı kullanıcı özlük bilgileri ve insan kaynakları işlemleri yönetimi
 • Kullanıcı özelinde kısıtlılık yönetimi (nitelik, büyüklük, bölge, değerleme bedeli limit vb.)
 • Kullanıcı özelinde özlük dosyası belge arşivi yönetimi,
 • Tüm kullanıcılardan isteğe bağlı veya miatlı belge güncelleme araçları
 • Kullanıcıya özgü izleme araçları sayaç, gösterge, listeleme yeteneği
 • Rollere özgü duyuru paneli
 • Merkezi kılavuz belge kütüphanesi
 • Roller ile ilişkili aşamalardan oluşan değerleme süreç yönetimi
 • Değerleme sürecinde aşama başarılı sonlandı ise ilerletme, başarısız ise geri gönderme yeteneği
 • Aşama geçişlerinde gayrimenkullere özgü kural ve zorunluluk kontrolleri
 • Otomatik değerleme kuruluşu görevlendirme
 • Uzman ve Denetmen rollerine ilişkin uzmanlık ve yeterlilik kontrolu
 • Uzman ve Denetmen rollerine ilişkin aşamalara geçişte performans, kural, kısıt vb. kriterlere göre atama
 • Süreç akışının izlenmesi için görsel olarak zenginleştirilmiş süreç akış şemaları
 • Gayrimenkul ve Menkul’e göre farklı süreç akışı
 • Beklenemedik durumlar için aşama dondurma ve çözme yeteneği
 • Sürece özgü banka ve değerleme kuruluşuna özgü, sorumlu roller arası Not paylaşımı
 • Mevzuata uyumlu süre, SLA süresi, teslim tarihi yönetimi
 • Sürece özgü belge arşivi
 • Bankaya özgü değerleme raporu tasarıma göre farklı gayrimenkulleri de içerecek şekilde dinamik değerleme raporu üretimi
 • Merkezi dokuman yönetimi ile entegrasyon
 • Kredi süreç yazılımları ile entegrasyon
 • HPOTEX İpotek Sistemi ile entegrasyon
 • PROPEX Varlık Yönetim Sistemi ile entegrasyon
 • Resmi Raporlama uygulamaları ile entegrasyon
 • TCMB KFE ve TGFE listelerinin oluşturulması
 • Değerleme raporu bilgilerini içerecek şekilde Yönetici Özeti raporlarının oluşturulması
 • Belgeler için elektronik imzalama yeteneği (USB Stick, Smart Card, Mobil)
 • Değerleme Raporları için her role ait elektronik imzalama yeteneği (USB Stick, Smart Card, Mobil)
 • Başka ortamlarda elektronik olarak imzalanmış belgelerin imzalarının doğrulanması
 • TAKBİS bilgi sistemi entegrasyonu (Gayrimenkul, malik, şerh-beyan-iritfak ve rehin bilgisi tespiti)
 • TAKBİS bilgi sisteminden alınan (TAKBİS Portal ve WebTapu) “Tapu Sicil Örneği” belgelerinden veri transfer yeteneği
 • Teminata kabul kurallarına göre değerleme raporuna konu gayrimenkulleri kontrolü
 • Değerlemeye konu n adet taşınmaz ve n adet taşınırı tek bir süreç altında yönetimi
 • Değerlemeye konu farklı fiili kullanım niteliklerindeki taşınmazların tek bir süreç altında yönetimi
 • Değerlemeye nedenlerine göre süreçler arası ilişki kurma yeteneği
 • Revizyon ve Revize değerleme süreçlerinin yönetimi
 • Sorunlu süreç ve taşınmaz işaretleme yeteneği
 • UAVT uyumlu adres yapısı ve UAVT ile ilgili hızlı veri giriş araçları
 • Vektörel CBS verisi (nokta, çizgi, poligon) girişi için araçlar
 • CBS harita araçları üzerinde veri gösterimi
 • CBS harita araçları üzerinde arama ve filtreleme araçları
 • Konum bazlı yakın rapor arama ve karşılaştırma yeteneği
 • İsteğe bağlı CBS katmanları oluşturma ve güncelleme yeteneği (kamulaştırma vb.)
 • Konum bazlı dış sitelere dinamik link ile erişim
 • Değerleme hizmet bedelinin banka müşterilerine yansıtılması için bloke ve tahsilat entegrasyonu
 • SPK Değerleme Ücret Tarifesine uygun dinamik değerleme hizmet bedeli hesabı
 • SPK Değerleme Ücret Tarifisi dışı hizmetlere özgü teklif ve sözleşme yönetimi, belge arşivi
 • Banka ulaşım ücret tarifesine göre mesafe ve ulaşım ücreti hesabı
 • Değerleme hizmetine yönelik tüm fatura hizmet kalemlerinin yönetimi
 • E-Fatura işlemleri için (e-Fatura kontrol ve doğrulama) entegrasyon yeteneği
 • Değerleme sürecinin hizmet alınan değerleme kuruluşu özelinde ortak mutabakat kurallarına göre ayrı mutabakat sürecine konu edilmesi ve yönetimi
 • Hizmet alımlarına özgü (harç, ulaşım vb.) maliyete göre ayrı bir mutabakat yönetimi
 • Toplu olarak mutabakata konu değerleme süreçlerinin verilerinin güncellenebilmesi
 • Değerleme süreçlerinden ilişkili değerleme kuruluşuna özgü performans hesaplama ve performans karnesi üretimi
 • Değerleme süreçlerinin zorluk ve kapsamlarına ilişkin iş gücü planlamasına yönelik büyüklük hesaplama yeteneği
 • Önceki aşamadaki sorumlu rol sahibine yönelik skorlama ve puanlama yeteneği
 • Akıllı - hızlı arama araçları
 • Özelleştirilebilir ve kaydedilebilir biçim de yönetilebilir arama araçları
 • Yetki bazlı zenginleştirilebilir arama araçları
 • Hızlı erişim için son çalışılan değerleme süreçlerinin gösterimi
 • E-posta, SMS ve uygulama içi arayüzden bildirim yönetimi
 • Tüm kullanıcılara anlık toplu bildirim yönetimi
 • Ayrıntılı listeleme ve raporlama araçları
 • İş Zekası uygulamaları (birim karşılaştırma, değişim izleme vb.)
 • Merkezi İş Zekası uygulamaları ile entegrasyon
 • Yöneticiler için periyodik raporlama bildirimleri
 • Yöneticiler için ay sonu genel görünüm, değişimler ve riskler hakkında raporlama
 • Emsal, proje vb. arşivlerinde araştırma yeteneği
 • Mevzuata uygun denetim izleri yönetimi (log) ve izleme araçları
 Akbank T.A.Ş. Akbank T.A.Ş. Aralık 2009
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aralık 2011
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Aralık 2011
Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Mart 2012
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Ocak 2012
Odea Bank A.Ş. Odea Bank A.Ş. Aralık 2013
Türkiye İş Bankası A.Ş. Türkiye İş Bankası A.Ş. Eylül 2014
Şekerbank T.A.Ş. Şekerbank T.A.Ş. Haziran 2015
Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Ekim 2016
Ing Bank A.Ş. Ing Bank A.Ş. Haziran 2016
Burgan Bank A.Ş. Burgan Bank A.Ş. Ekim 2017
Fibabanka A.Ş. Fibabanka A.Ş. Şubat 2018
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubat 2018
Emlak Katılım Bankası A.Ş. Emlak Katılım Bankası A.Ş. Kasım 2018
Alternatifbank A.Ş. Alternatifbank A.Ş. INVEX çözümü geliştirme aşamasındadır. Mart 2020
Anadolubank A.Ş. Anadolubank A.Ş. INVEX çözümü geliştirme aşamasındadır. Haziran 2020
VAKIF LEASING Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.
Kale Holding A.Ş. Kale Holding A.Ş.
D

INVEX-D
Değerleme Kuruluşları için INVEX

En büyük 20 değerleme kuruluşu içinde 19'u INVEX kullanmaktadır.
Şu an aktif değerleme şirtketlerinden 74'ü INVEX'i tercih etmiştir.

Rapor
Dağılımı
Oranı

INVEX %80 Diğer %20 Değerleme kuruluşları için INVEX uygulaması 2006 yılında kullanıma alındı.
Daha sonra PHP-MySQL teknolojileri ile yazılmış tek uygulamadan oluşan bir SaaS platfomuna evrilmiştir.

SPK ve BDDK lisanslı gayrimenkul değerleme kuruluşlarının kendi iç süreçlerini operasyonel, muhasebesel vb. bir bütün olarak tek bir uygulama üzerinden yönetimi yazılım temel amacıdır. Değerleme kuruluşları hazırlamakla sorumlu olduğu raporların en etkili ve hızlı şekilde hazırlanması INVEX sayesinde yapılabilmekte, arayüzdeki tablolarla çok detaylı bir takip görünümüne ulaşılmaktadır. İlgili hizmetin alınması-verilmesi aşamalarında zaman ve para kaybının önlenmesi ile bilgi güvenliği ve bilgi bütünlüğünün sağlanması amacıyla tüm süreci optimize eden web tabanlı yazılım uygulaması olarak müşterilere hizmet vermektedir.

 • Değerleme kuruluşu organizasyonuna uyumlu rol, yetki tabanlı kullanıcı yönetimi
 • Ayrıntılı kullanıcı özlük bilgileri ve insan kaynakları işlemleri yönetimi
 • Kullanıcı özelinde kısıtlılık yönetimi (nitelik, büyüklük, bölge, değerleme bedeli limit vb.)
 • Kullanıcı özelinde özlük dosyası belge arşivi yönetimi,
 • Tüm kullanıcılardan isteğe bağlı veya miatlı belge güncelleme araçları
 • Kullanıcıya özgü izleme araçları sayaç, gösterge, listeleme yeteneği
 • Rollere özgü duyuru paneli
 • Merkezi kılavuz belge kütüphanesi
 • Roller ile ilişkili aşamalardan oluşan değerleme süreç yönetimi
 • Değerleme sürecinde aşama başarılı sonlandı ise ilerletme, başarısız ise geri gönderme yeteneği
 • Aşama geçişlerinde zorunluluk kontrolleri
 • Uzman ve Denetmen rollerine ilişkin aşamalara geçişte performans, kural, kısıt vb. kriterlere göre atama
 • Süreç akışının izlenmesi için görsel olarak zenginleştirilmiş süreç akış şemaları
 • Özel durumlara özgü (Acil, Vip vb.) farklı süreç akış şemaları
 • Beklenemedik durumlar için aşama dondurma ve çözme yeteneği
 • Sürece özgü sorumlu roller arası Not paylaşımı
 • Mevzuata uyumlu süre, SLA süresi, teslim tarihi yönetimi
 • Sürece özgü belge arşivi
 • Belgeler için elektronik imzalama yeteneği (USB Stick, Smart Card, Mobil)
 • Değerleme Raporları için her role ait elektronik imzalama yeteneği (USB Stick, Smart Card, Mobil)
 • Başka ortamlarda elektronik olarak imzalanmış belgelerin imzalarının doğrulanması
 • TAKBİS bilgi sisteminden alınan (TAKBİS Portal ve WebTapu) “Tapu Sicil Örneği” belgelerinden veri transfer yeteneği
 • Değerlemeye konu n adet taşınmaz ve n adet taşınırı tek bir süreç altında yönetimi
 • Değerlemeye konu farklı fiili kullanım niteliklerindeki taşınmazların tek bir süreç altında yönetimi
 • Değerlemeye nedenlerine göre süreçler arası ilişki kurma yeteneği
 • Revizyon ve Revize değerleme süreçlerinin yönetimi
 • Sorunlu süreç ve taşınmaz işaretleme yeteneği
 • UAVT uyumlu adres yapısı ve UAVT ile ilgili hızlı veri giriş araçları
 • Vektörel CBS verisi (nokta, çizgi, poligon) girişi için araçlar
 • CBS harita araçları üzerinde veri gösterimi
 • CBS harita araçları üzerinde arama ve filtreleme araçları
 • Konum bazlı yakın rapor arama ve karşılaştırma yeteneği
 • İsteğe bağlı CBS katmanları oluşturma ve güncelleme yeteneği (kamulaştırma vb.)
 • Konum bazlı dış sitelere dinamik link ile erişim
 • SPK Değerleme Ücret Tarifesine uygun dinamik değerleme hizmet bedeli hesabı
 • Hizmet verilen kurumlara ve hizmetlere özgü teklif ve sözleşme yönetimi, belge arşivi
 • Hizmet verilen kuruma özgü mesafe ve ulaşım ücreti hesabı
 • Değerleme hizmetine yönelik tüm fatura hizmet kalemlerinin yönetimi
 • E-Fatura işlemleri için entegrasyon yeteneği
 • Değerleme sürecinin hizmet verilene kuruma özgü farklı mutabakat kurallarına göre ayrı mutabakat sürecine konu edilmesi ve yönetimi
 • Hizmet alımlarına özgü (harç, ulaşım vb.) maliyete göre ayrı bir mutabakat yönetimi
 • Hizmet verilen kurum (banka) mutabakat süreçlerine uygun mutabakat süreci yönetimi
 • Hizmet verilen kurum mutabakat listelerinin içeri alınması ve karşılaştırılması
 • Toplu olarak mutabakata konu değerleme süreçlerinin verilerinin güncellenebilmesi
 • Toplu olarak değerleme raporlarının (zip dosya) içeri alınması ve ilgili değerleme süreçleri ile otomatik ilişkilendirilmesi
 • Toplu olarak değerleme süreçlerinin kargo, arşiv, elektronik imza vb. bilgilerinin güncellenebilmesi
 • Değerleme süreçlerinden ilişkili personel için performans ve pirim hesaplama yeteneği
 • Değerleme süreçlerinin zorluk ve kapsamlarına ilişkin iş gücü planlamasına yönelik büyüklük hesaplama yeteneği
 • Önceki aşamadaki sorumlu rol sahibine yönelik skorlama ve puanlama yeteneği
 • Akıllı - hızlı arama araçları
 • Özelleştirilebilir ve kaydedilebilir biçim de yönetilebilir arama araçları
 • Yetki bazlı zenginleştirilebilir arama araçları
 • Hızlı erişim için son çalışılan değerleme süreçlerinin gösterimi
 • E-posta, SMS ve uygulama içi arayüzden bildirim yönetimi
 • Tüm kullanıcılara anlık toplu bildirim yönetimi
 • Ayrıntılı listeleme ve raporlama araçları
 • İş Zekası uygulamaları (birim karşılaştırma, değişim izleme vb.)
 • Yöneticiler için periyodik raporlama bildirimleri
 • Yöneticiler için ay sonu genel görünüm, değişimler ve riskler hakkında raporlama
 • Emsal, proje vb. arşivlerinde araştırma yeteneği
 • Mevzuata uygun denetim izleri yönetimi (log) ve izleme araçları
Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yatırım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Mayıs 2008
Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Adil Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Nisan 2010
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Mayıs 2010
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ağustos 2010
Emsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Emsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Eylül 2010
Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Aralık 2010
Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Makro Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Mart 2011
Atlas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Atlas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Mart 2011
Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. Çınar Taşınmaz Değerleme ve Müşavirlik A.Ş. Mart 2011
Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Nisan 2011
Ace Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ace Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Nisan 2011
Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Aktif Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Nisan 2011
Etik Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Etik Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Nisan 2011
Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Nisan 2011
Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Kare Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Temmuz 2011
De-Ga Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. De-Ga Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Temmuz 2011
Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Çizgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Ağustos 2011
A Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. A Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Eylül 2011
Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş. Rasyonel Grup Taşınmaz Değerleme A.Ş. Ocak 2012
Prime Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Prime Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Mart 2012
Dora Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Dora Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Mayıs 2012
Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Eylül 2012
Metropol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Metropol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ekim 2012
Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Şubat 2013
Avrupa Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Avrupa Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Mart 2013
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Mart 2013
Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Nisan 2013
Ulusal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Ulusal Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Nisan 2013
Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Haziran 2013
Donatı Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Donatı Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Temmuz 2013
Seak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Seak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Kasım 2013
Area Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Area Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Aralık 2013
Zirve Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Zirve Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Aralık 2013
Taksim Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Taksim Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Aralık 2013
Tadem Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Tadem Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Aralık 2013
Lal Gayrimenkul Değerleme Müşavirlik A.Ş. Lal Gayrimenkul Değerleme Müşavirlik A.Ş. Aralık 2013
Anka Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Anka Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ağustos 2014
Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Terra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Eylül 2014
Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ekim 2014
İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. İnvest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kasım 2014
Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kasım 2014
Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Aralık 2014
Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Mayıs 2015
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Mayıs 2015
Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. Aralık 2015
Sentez Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Sentez Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Mart 2016
Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Mart 2016
Foreks Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. Foreks Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. Ekim 2016
24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 24 Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ekim 2016
Detay Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Detay Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ekim 2016
Rehber Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Rehber Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kasım 2016
Karat Taşınmaz Değerleme A.Ş. Karat Taşınmaz Değerleme A.Ş. Kasım 2016
Ekspertur Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ekspertur Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ocak 2017
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Ocak 2017
Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Dizayn Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kasım 2017
Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Anadolu Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Mart 2018
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Mart 2018
Mekan Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Mekan Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Haziran 2018
İlke Gayrimenkul Değerleme A.Ş. İlke Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Nisan 2018
Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kuzey Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Mayıs 2018
Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. Başkent Taşınmaz Değerleme A.Ş. Mayıs 2018
Referans Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Referans Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Temmuz 2018
Öztürk Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Öztürk Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Eylül 2018
Gold Gayrimenkul Değerleme Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. Gold Gayrimenkul Değerleme Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. Eylül 2018
CLS Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. CLS Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ekim 2018
Eksper Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Eksper Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ekim 2018
Etkin Gayrimenkul Değerleme.ve Danışmanlık A.Ş. Etkin Gayrimenkul Değerleme.ve Danışmanlık A.Ş. Kasım 2018
ODE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ODE Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Aralık 2018
Elma Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Elma Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Aralık 2018
Değer Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Değer Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Aralık 2018
Gordion Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Gordion Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Mayıs 2019
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Temmuz 2019
Dönüşüm Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Dönüşüm Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Eylül 2019
Alesta Kurumsal Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Alesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Eylül 2019
Limit Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri A.Ş. Limit Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri A.Ş. Ocak 2020
Liman Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Liman Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Ocak 2020
Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Mart 2020
D Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. D Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Haziran 2020
Focus Global Gayirmenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Focus Global Gayirmenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Haziran 2020
Anayapı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Anayapı Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Temmuz 2020
INVEX Yatırım Uzmanı