INVEX Proje Ekibi

INVEX Değerleme Bilgi Sistemi, yazılım geliştirme ve değerleme konusunda deneyimli bir yönetim kadrosu liderliğinde çeşitli birimlerde görevli uzman çalışanlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmektedir.

INVEX Proje Ekibi Organizasyon Şeması

Proje ekibinin yaklaşık yarısını Yazılım Geliştirme Birimi oluşturmaktadır. Yazılım Geliştirme Birimini INVEX-D, INVEX-B PHP, INVEX-B JAVA, Mobil ve UX/UI şeklinde beş takımdan oluşmaktadır. Birimin tamamına yakını bilgisayar mühendisliği veya bilişim ile ilgili disiplinlerden mezundur. Ayrıca yazılım geliştirme sürecini çevik yazılım geliştirme modeline uygun biçimde sürdüren proje ekibine, agresif biçimde arge çalışması yapma ve uyarlama konusunda deneyimli bir Proje Geliştirme Birimi de destek sağlamaktadır.

Proje çalışmalarına Proje Koordinasyon Birimi ile matematik ve istatistik uzmanlarının yer aldığı İş Geliştirme Birimi çalışanları da etkin biçimde katılmaktadır.

Şirket yönetim sistemleri çerçevesinde yürütülen yazılım geliştirme sürecinin kullanıcı memnuniyeti açısından önem verilen ve kritik aşamalarını oluşturan analiz ve test aşamları, deneyimli uzman çalışanlardan oluşan Yazılım Analiz ve Kalite Birimi tarafından yürütülmektedir.

INVEX Proje Ekibi Profili

Key İnternet'in akademik uzmanlığa verdiği önemi yanısatacak biçimde proje ekibi öğrenim durumu açısından %65i lisans, %21i yüksek lisans mezunudur. Ekip üyelerinin cinsiyet dağılımı ise neredeyse aynıdır. Ayrıca ekip genç bir yaş ortalamasına sahip olup, %65ini 20-30 yaş arası çalışanlar oluştururken %26sını ise 30-40 yaş arası çalışanlar oluşturmaktadır.

INVEX Proje Ekibi; birlikte organize biçimde çalışmanın yazılım projelerinde başarının anahtarlarından biri olduğunun bilincindedir. Ekip, iş hayatı ve yaşamın diğer alanlarında kendini kabul ettirirken aynı zamanda da sosyal yönden uyumlu, sahip olduğu benzersizliklerin değerini bilerek yeteneğe dönüştürmek için potansiyelini geliştirmeye açık bireylerden oluşmaktadır.

Ekip üyeleri kişisel ilişkilerinde dengeyi korurken birbirileri ve müşterileri için sorun değil çözüm ürettiklerinin bilir ve INVEX başarısının haklı gurur ve mutluluğunu yaşarlar.

Yeni Özellik

Sokak Görünümü

INVEX-D Uygulaması ayrıntılı çevre incelemesi için sokak görünümü özelliği sunar.

 

Yeni Özellik

Check-in İşlemleri

INVEX-B ve INVEX-D uygulamaları check-in işlemleri için check-in bölgesi, mobil imza ile doğrulama gibi ayrıntılı özellikler içerir.