INVEX-D v3.7 Güncellemeleri

 • Yeni Başvuru sayfasına "Yüz Ölçümü" isimli alan eklenerek sayfada iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Başvuru içerisine eklenen Notlar üzerinde alt yapı çalışmaları gerçekleştirilerek, iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Başvurular için hesaplanan "Kalan Süre" hesaplamaları ve gösterimlerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Firma özelinde başvuru içerinde uzmanlar tarafından operasyon biriminin iletişim bilgilerinin görüntülenmesine yönelik çalışma gerçekleştirilmiştir. Mevcutta uzmanlar kendilerine atanmış başvuru içerisinde operasyon biriminin iletişim bilgilerini görüntüleyememektedir. Bu kapsamda, firmanız tarafınca konuyu özetleyen bir metin ile bildirim gerçekleştirildiği takdirde uzmanların operasyon birimindeki ilgili kişinin iletişim bilgisini görüntüleyebilmesi sağlanabilmektedir.
 • Başvurunun konum ve tapuya ilişkin "il-ilçe " bilgilerinde farklılık var ise, uzmanlar tarafından denetmene iletilme aşamasında uyarı verilmesi sağlanmıştır. Bu çalışma ile ilçe bilgilerinin güncel tutularak ilçe farklılığından kaynaklı görüntülenemeyen yakın raporların görüntülenebilmesi sağlanmaktadır.
 • Başvuru içerisindeki "Başvuru Belgeleri" isimli sayfada tek tapulu işlemler için yüklenen TAKBİS türündeki dokümanlar için "Tapu Değiştir" kriteri eklenmiştir. Bu kriter ile, TAKBİS dokümanı INVEX'e yüklenirken aynı zamanda mevcutaki tapu bilgilerinin de değiştirilmesi gerçekleştirilebilmektedir.
 • 9. Aşamada bulunan başvuruların "Değerleme Bedeli" isimli bilgileri üzerinde değişiklik yapıldığında yetkili kullanıcılara e-posta ile bildirim yapılması sağlanmıştır. Bu kapsada, konuyu özetleyen bir metin ile yetkili e-posta adreslerini ilettiğiniz takdirde tanımlamaları gerçekleştirebiliriz.
 • Başvuru içerisinde kullanıcıya sunulan "Yakın Rapor" gösterimleri ile ilgili alt yapıda iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Makine başvuruları özelindeki Emsal sayfalarında geliştirmeler gerçekleştirilerek, Makine Emsal sayfasından indirilen Excel dokümanlarındaki sütun başlıkları düzenlenmiştir.
 • Başvuru Bul sayfasındaki sıralama başlıklarına "Şube Adı" isimli kriter eklenmiştir.
 • Başvuru Bul sayfasından indirilen GBM Payı Excel Listeleri içerisinde çoklu başvurular için "Ada","Parsel", "Ana Gayrimenkul Vasfı", "Bağımsız Bölüm No (Varsa)","Bağımsız Bölüm Niteliği (Varsa)" bilgilerinin gösterimi sağlanmıştır.
 • Başvuru Bul sayfasından indirilen Excel dokümanları üzerinde iyileştirmeler yapılmıştır.
 • "Notlar" sayfasında başvuru içerisine girilmeden not eklenebilmesi sağlanmıştır.
 • Toplu Rapor / TAKBİS sayfasından yüklenen rapor dosyalarının belirlenen roller için mobil imzaya açılması ile ilgili geliştirme yapılmıştır.
 • Toplu Kargo/Arşiv sayfasında yer alan "e-Posta Gönderimleri" isimli üst menüye tıklanarak erişilen sayfadaki gönderim uyarısına tıklandığında e-posta gönderim durumlarının inceleneceği bir pop-up geliştirilmiştir.
 • Çözüm Ortağı Mutabakat sayfalarında iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Çözüm Ortağı Mutabakat Dönem sayfasından oluşturulan mutabakatlar için toplu e-posta ile bildirim yapılabilmesi sağlanmıştır.
 • Konsolide tabloda ilgili ay altında hesaplanan gelir - gider değerlerinin üzerine tıklandığında hesaplamaya konu olan bedellerin Excel dokümanına indirilmesi sağlandı.
 • Günlük rapor içerisine "2. Denetmenin Bitirdiği İş Sayısı" isimli sütun eklenmiş ve iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Denetmenler tarafından uzmanlara verilen performans puanlarının izlenebilmesi amacıyla Listeler menüsü altında "Denetmen Puanlama" isimli liste eklenmiştir.
 • Sorunlu Taşınmaz sayfasındaki arama formuna sorunlu taşınmaz türüne göre arama yapılabilmesini sağlayan "Proje -Hukuki Sorun Türü" isimli kriter eklenmiştir.
 • İnsan Kaynakları / Kullanıcılar sayfasından indirilen Excel dokümanındaki kullanıcı bilgilerinin güncellenerek tekrar yüklenebilmesi sağlanmıştır.
 • Yeni Kullanıcı eklendiğinde veya kullanıcı durumu "Aktif/Pasif" olarak düzenlendiğinde yönetici kullanıcılarına e-posta ile bildirim yapılması sağlanmıştır.
 • ube özelinde not tutulabilmesi amacıyla bankaların detayında yer alan şubelerin detaylarına "Not" alanı eklenmiştir.
 • Rapor Formatları sayfasında iyileştirmeler yapılmıştır.
 • Eklenen duyuruları yalnızca belirlenen roldeki kullanıcıların görüntüleyebilmesi ile ilgili geliştirme tamamlanmıştır.

Yeni Özellik

Sokak Görünümü

INVEX-D Uygulaması ayrıntılı çevre incelemesi için sokak görünümü özelliği sunar.

 

Yeni Özellik

Check-in İşlemleri

INVEX-B ve INVEX-D uygulamaları check-in işlemleri için check-in bölgesi, mobil imza ile doğrulama gibi ayrıntılı özellikler içerir.